پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

چه زمانی حق طلاق گرفتن با خانم‌ها است؟ دختران

چه زمانی حق طلاق گرفتن با خانم‌ها است؟
  بزرگنمايي:

آریا جوان - چه زمانی حق طلاق گرفتن با خانم‌ها است؟
٠
٠
تبیان / حق طلاق قابل اعطا به زوجه نیست. در واقع آنچه که نوعاً مردم به این عنوان می شناسند اعطاء وکالت در طلاق و در مواردی تعهد بر اعطاء وکالت در طلاق است.
در صورتیکه زن یکی از شروط 12 گانه در عقد را داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را مطالبه کند. یعنی میتواند مهریه و نفقه و اجرت المثل را به طور کامل مطالبه نماید و در صورتیکه وکیل داشته باشد دیگر نیازی به حضور زن در هیچ یک از مراحل نخواهد بود.
به طور مختصر شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم:
1. اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.
3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
5. مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
6. محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.
7. اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.
10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.
شرایطی مثل حق تحصیل یا کار یا طلاق را چطور باید تو عقدنامه ثبت کنیم تا بعدا قابل دفاع باشد و مرد نتواند تحت هیچ شرایطی آن را حذف کند؟
از آنجایی که اینها حقوقی هستند که مرد قانوناً دارا می باشد و حق را به زن میدهد و بعدا هم می تواند مثل بقیه حقوق آنها را هم از زن صلب کند عملا به جز وکالت در طلاق نیازی به درج این حقوق در عقد نیست زیرا زن در هرحال از این حقوق برخوردار خواهد بود. در مورد اشتغال نیز چنانچه اشتغالی منافی مصالح خانواده، زوج یا زوجه باشد، مرد می تواند مانع آن شود. لذا جهت تاکید می توان شغل مورد نظر را در عقد ذکر نمود هرچند عملاً مصادیق محدودی می توان برای مشاغل منافی مصالح مذکور یافت. در خصوص وکالت در طلاق می توان عبارتی نظیر این عبارت را قید کرد:"زوجه وکیل زوج در طلاق گردید تا بدون نیاز به حضور شوهر، خود را مطلقه نماید"
چنانچه بعد از ازدواج طی تعهد محضری حق طلاق به زن داده شود آیا امکان فسخ آن می باشد؟ چنانچه براساس توافق حق طلاق با زن باشد، در موقع طلاق تکلیف حضانت نوزاد کمتر از یکسال با چه کسی است؟
حق طلاق قابل اعطا به زوجه نیست. در واقع آنچه که نوعاً مردم به این عنوان می شناسند اعطاء وکالت در طلاق و در مواردی تعهد بر اعطاء وکالت در طلاق است. بنابراین اگر وکالت در طلاق به همسر خود داده باشید چنانچه در سند مربوطه قید شده باشد که این وکالت ضمن عقد خارج لازم اعطا گردیده یا به نحو دیگری غیر قابل فسخ شده باشد، امکان فسخ وجود ندارد و در غیر اینصورت می توانید وکالت را فسخ کنید. حضانت نیز ارتباطی با این امر ندارد. پس از طلاق اولویت حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر خواهد بود.
آیا اگرمردی بدون اجازه زن یا اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند(دایم یا موقت) زن حق طلاق دارد؟ اگر زن ناشزه باشد چطور؟
اساساً اجازه ازدواج دوم مرد توسط دادگاه در صورت نشوز زن صادر می شود. بنابراین مجوزی برای درخواست طلاق نمی باشد.
اگر مرد تمامی مهریه زن اول خود را بدهد آیا بدون اذن زن اول می تواند ازدواج دائم دوم داشته باشد؟ در این صورت آیا دادگاه برای زن اول حق طلاق صادر می کند یا خیر؟ ازدواج مجدد در هر حال نیاز به اذن همسر اول دارد و ربطی به مهریه ندارد و اگر بدون اذن همسر اول ازدواج مجدد محقق شود زوجه می تواند تقاضای طلاق کند.
اگر زن تقاضای طلاق کند حق گرفتن مهریه دارد؟
بستگی دارد به چه دلیلی طلاق بگیرد و نوع طلاق چه باشد اگر طلاق توافقی باشد که طرفین باید در این مورد توافق کنند اما اگر طلاق بائن باشد و زوجه برای طلاق دلایل محکمه پسند داشته باشد و دادگاه حکم به طلاق به نفع زوجه بدهد در این صورت می تواند دادخواست مهریه را هم تقدیم کند و آن را هم مطالبه کند.
مردی زندگی بسیار سخت و آزار دهنده ای برای همسر و فرزندانش فراهم کرده و آنها را در شرایط مالی و روحی سختی قرار داده است. حال اگر زن بخواهد از او طلاق بگیرد باید چه کار کند ؟ در صورتی که حق طلاق ندارد ؟ و مرد هم به قدری موذی و زرنگ است که هیچ مدرکی برای اثبات آزار دادن نگذاشته است. گذشته از اینها فرض کنیم یک زن با شرایط فوق بدون هیچ دلیل قابل اثباتی میخواهد از مرد طلاق بگیرد ! در چه شرایطی این کار امکان پذیر است ؟
زن می تواند طلاق خلع بگیرد. طلاق خلع طلاقی است که زن با بخشیدن مالی به مرد از او طلاق می گیرد. این مال می تواند به میزان یا کمتر یا بیشتر از مهریه زن باشد. شما می توانید با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواستی برای طلاق خلع بدهید و در ازاء طلاق مثلاً مهریه خود را به زوج ببخشید. البته از ابتداء لازم نیست عنوان کنید چه مالی را به همسر خود می بخشید و بعد بر سر مال مورد نظر با همسر خود توافق نمایید.
در قانون چه زمانی حق طلاق به زن داده می شود و اینکه آیا اگر در زمان عقد حق طلاق برای زن ذکر شون از لحاظ قانونی اعتبار دارد؟
اگر در هنگام عقد وکالت در طلاق به زن داده شود، زن از طرف همسر خود وکیل است که هر زمان بخواهد طلاق بگیرد و در غیر اینصورت زن می تواند با اثبات مصادیق عسر و حرج در زندگی خود در دادگاه ، با اجازه دادگاه، از مرد طلاق بگیرد.
آیا زن صرفا به دلیل نداشتن تفاهم میتواند از مرد طلاق بگیرد؟
خیر نداشتن تفاهم دلیلی برای طلاق از طرف زن نخواهد بود.
در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟
بله تحت هر شرایطی مهریه به ایشان تعلق میگیرد.
زن چگونه میتواند از مرد طلاق بگیرد؟
زن برای طلاق یا باید وکالت در طلاق داشته باشد و یا یکی از شروط 12 گانه ضمن عقد را داشته باشد.
در صوریتکه مرد نفقه به همسرش پرداخت نکند زن حق طلاق خواهد داشت؟
بله در صورتیکه بیش از شش ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق دارد.
زن بعد از طلاق میتواند نصف اموال مرد را بگیرد؟
خیر شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد میباشد.
در صورتیکه مرد با ضرب و جرح صورت زن را کبود کند حق طلاق ایجاد میشود؟
زن میتواند با اثبات سوء رفتار مرد برای طلاق از همسرش اقدام کند.
در صورتیکه زن طلاق بگیرد مهریه را هم میتواند مطالبه کند؟
در صورتیکه زن حق طلاق داشته باشد میتواند مهریه را هم مطالبه کند.
آیا زن میتواند ضمن طلاق جهیزیه خود را هم مسترد کند؟
بله ضمن استناد به سیاهه جهیزیه میتواند جهیزیه خود را مسترد کند.
در طلاق خلع آیا زوج مکلف است آن را قبول کند؟مرد می تواند به زنش بگوید باید بیشتر از مهریه ات به من بدهی تا طلاقت دهم؟
در طلاق خلع زن می بایست مالی را به شوهر خود ببخشد تا طلاق بگیرد. این مال می تواند به میزان یا کمتر یا بیشتر از میزان مهریه زن باشد و این در واقع موضوعی است که مرد می بایست در خصوص آن تصمیم بگیرد یعنی مرد می تواند مالی بیشتر از میزان مهریه را از زوجه مطالبه کند تا با طلاق موافقت نماید.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

دسته گل میوه و نارگیل برای شب یلدا

پیراهن های یلدا برای دختربچه ها

تل مخصوص شب یلدا برای کوچولوها

مدل های شیک لباس عروس پوشیده

دمپایی های دلبرانه که این روزها مد شده اند

قبل زایمان ؛ برای کاهش درد چی بخوریم ؟

چرا من اینقدر ناراحتم؟

روش نگهداری از گیاه شیک آرالیای برگ پهن

گفت و گو با دختری که با کتاب فروشی سیارش به دنبال کتاب‌خوان کردن آدم‌های شهرش است

ورای ترس‌هایمان چیزی انتظار ما را می‌کشد

20علتی که ممکن است ازدواج را برای شما کسل‌کننده کند!

لباس هایی که توی کمد منتظر شما هستند

آموزش بستن مجلسی مو به ساده ترین روش ممکن

گفت و گوبا دختری که با کتاب فروشی سیارش به دنبال کتاب‌خوان کردن آدم‌های شهرش است

صبح نفسش حق است

قصه شب/ نیکا و داداشی قسمت بازی کنار داداش کوچولو

لطفا عمه درمانی نکنید!!

چرا همسرم با خانواده ام رفت و آمد نمی کند؟

وقتی باردار نیستید اما جواب تست مثبت است!

آموزش شنیون مو به کمک بافت

چه رنگ رژلب برای شما مناسب است؟

مزایا و معایب تک فرزندی

عواملی که ممکن است ازدواج را برای شما کسل‌کننده کند!

نکات مهم برای ست پیراهن با کت و شلوار مشکی

ایده ای جذاب برای ساخت رومیزی زمستانی!

برای تقویت موی کودک از این راهکارهای طبیعی استفاده کنید

مدل بافت موی دخترانه جدید و مجلسی

انواع ماسک سرکه سیب و توصیه‌هایی برای استفاده

آموزش دوخت آستین فانوسی به زبان ساده

پیامدهای ازدواج به خاطر پول!

آبگوشت کشک با طعمی دوست داشتنی و فوق العاده

کاردستی کودکانه شب یلد

چگونه خانه خود را زیبا کنیم

ارتباط مشکلات پوستی و دوران قاعدگی

 آموزش بافت پاپوش مربعی

کفش پاشنه بلند رنگی را با چه لباسی ست کنم؟

چطور از حشره زدن حبوبات جلوگیری کنیم؟

53 کاربرد جالب نمک

انواع روش های گیاهی برای هایلایت طبیعی مو

نوزاد را در زمستان چطور حمام کنیم؟

پرده پذیرایی را به زیبایی جمع کنید

روش های خانگی برای جلوگیری از حشره زدن حبوبات

دست سازه های خلاقانه نمدی

کارت های عروسی کلاسیک و بسیار شیک

مثل مادربزرگ‌ها از این وسیله‌ها دوباره استفاده کنید!

مدل های جذاب دستبند و انگشتر به هم متصل

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای

با پارچه نمدی برای بچه ها جلد دفتر درست کنیم

سوزاندن زن پس از مرگ شوهر به نشانه وفاداری!

در خانه خودتان عطر درست کنید