آریا جوان

آخرين مطالب

چه زمانی حق طلاق گرفتن با خانم‌ها است؟ دختران

  بزرگنمايي:

آریا جوان - چه زمانی حق طلاق گرفتن با خانم‌ها است؟
٠
٠
تبیان / حق طلاق قابل اعطا به زوجه نیست. در واقع آنچه که نوعاً مردم به این عنوان می شناسند اعطاء وکالت در طلاق و در مواردی تعهد بر اعطاء وکالت در طلاق است.
در صورتیکه زن یکی از شروط 12 گانه در عقد را داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را مطالبه کند. یعنی میتواند مهریه و نفقه و اجرت المثل را به طور کامل مطالبه نماید و در صورتیکه وکیل داشته باشد دیگر نیازی به حضور زن در هیچ یک از مراحل نخواهد بود.
به طور مختصر شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم:
1. اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.
3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
5. مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
6. محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.
7. اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.
10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.
شرایطی مثل حق تحصیل یا کار یا طلاق را چطور باید تو عقدنامه ثبت کنیم تا بعدا قابل دفاع باشد و مرد نتواند تحت هیچ شرایطی آن را حذف کند؟
از آنجایی که اینها حقوقی هستند که مرد قانوناً دارا می باشد و حق را به زن میدهد و بعدا هم می تواند مثل بقیه حقوق آنها را هم از زن صلب کند عملا به جز وکالت در طلاق نیازی به درج این حقوق در عقد نیست زیرا زن در هرحال از این حقوق برخوردار خواهد بود. در مورد اشتغال نیز چنانچه اشتغالی منافی مصالح خانواده، زوج یا زوجه باشد، مرد می تواند مانع آن شود. لذا جهت تاکید می توان شغل مورد نظر را در عقد ذکر نمود هرچند عملاً مصادیق محدودی می توان برای مشاغل منافی مصالح مذکور یافت. در خصوص وکالت در طلاق می توان عبارتی نظیر این عبارت را قید کرد:"زوجه وکیل زوج در طلاق گردید تا بدون نیاز به حضور شوهر، خود را مطلقه نماید"
چنانچه بعد از ازدواج طی تعهد محضری حق طلاق به زن داده شود آیا امکان فسخ آن می باشد؟ چنانچه براساس توافق حق طلاق با زن باشد، در موقع طلاق تکلیف حضانت نوزاد کمتر از یکسال با چه کسی است؟
حق طلاق قابل اعطا به زوجه نیست. در واقع آنچه که نوعاً مردم به این عنوان می شناسند اعطاء وکالت در طلاق و در مواردی تعهد بر اعطاء وکالت در طلاق است. بنابراین اگر وکالت در طلاق به همسر خود داده باشید چنانچه در سند مربوطه قید شده باشد که این وکالت ضمن عقد خارج لازم اعطا گردیده یا به نحو دیگری غیر قابل فسخ شده باشد، امکان فسخ وجود ندارد و در غیر اینصورت می توانید وکالت را فسخ کنید. حضانت نیز ارتباطی با این امر ندارد. پس از طلاق اولویت حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر خواهد بود.
آیا اگرمردی بدون اجازه زن یا اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند(دایم یا موقت) زن حق طلاق دارد؟ اگر زن ناشزه باشد چطور؟
اساساً اجازه ازدواج دوم مرد توسط دادگاه در صورت نشوز زن صادر می شود. بنابراین مجوزی برای درخواست طلاق نمی باشد.
اگر مرد تمامی مهریه زن اول خود را بدهد آیا بدون اذن زن اول می تواند ازدواج دائم دوم داشته باشد؟ در این صورت آیا دادگاه برای زن اول حق طلاق صادر می کند یا خیر؟ ازدواج مجدد در هر حال نیاز به اذن همسر اول دارد و ربطی به مهریه ندارد و اگر بدون اذن همسر اول ازدواج مجدد محقق شود زوجه می تواند تقاضای طلاق کند.
اگر زن تقاضای طلاق کند حق گرفتن مهریه دارد؟
بستگی دارد به چه دلیلی طلاق بگیرد و نوع طلاق چه باشد اگر طلاق توافقی باشد که طرفین باید در این مورد توافق کنند اما اگر طلاق بائن باشد و زوجه برای طلاق دلایل محکمه پسند داشته باشد و دادگاه حکم به طلاق به نفع زوجه بدهد در این صورت می تواند دادخواست مهریه را هم تقدیم کند و آن را هم مطالبه کند.
مردی زندگی بسیار سخت و آزار دهنده ای برای همسر و فرزندانش فراهم کرده و آنها را در شرایط مالی و روحی سختی قرار داده است. حال اگر زن بخواهد از او طلاق بگیرد باید چه کار کند ؟ در صورتی که حق طلاق ندارد ؟ و مرد هم به قدری موذی و زرنگ است که هیچ مدرکی برای اثبات آزار دادن نگذاشته است. گذشته از اینها فرض کنیم یک زن با شرایط فوق بدون هیچ دلیل قابل اثباتی میخواهد از مرد طلاق بگیرد ! در چه شرایطی این کار امکان پذیر است ؟
زن می تواند طلاق خلع بگیرد. طلاق خلع طلاقی است که زن با بخشیدن مالی به مرد از او طلاق می گیرد. این مال می تواند به میزان یا کمتر یا بیشتر از مهریه زن باشد. شما می توانید با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواستی برای طلاق خلع بدهید و در ازاء طلاق مثلاً مهریه خود را به زوج ببخشید. البته از ابتداء لازم نیست عنوان کنید چه مالی را به همسر خود می بخشید و بعد بر سر مال مورد نظر با همسر خود توافق نمایید.
در قانون چه زمانی حق طلاق به زن داده می شود و اینکه آیا اگر در زمان عقد حق طلاق برای زن ذکر شون از لحاظ قانونی اعتبار دارد؟
اگر در هنگام عقد وکالت در طلاق به زن داده شود، زن از طرف همسر خود وکیل است که هر زمان بخواهد طلاق بگیرد و در غیر اینصورت زن می تواند با اثبات مصادیق عسر و حرج در زندگی خود در دادگاه ، با اجازه دادگاه، از مرد طلاق بگیرد.
آیا زن صرفا به دلیل نداشتن تفاهم میتواند از مرد طلاق بگیرد؟
خیر نداشتن تفاهم دلیلی برای طلاق از طرف زن نخواهد بود.
در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟
بله تحت هر شرایطی مهریه به ایشان تعلق میگیرد.
زن چگونه میتواند از مرد طلاق بگیرد؟
زن برای طلاق یا باید وکالت در طلاق داشته باشد و یا یکی از شروط 12 گانه ضمن عقد را داشته باشد.
در صوریتکه مرد نفقه به همسرش پرداخت نکند زن حق طلاق خواهد داشت؟
بله در صورتیکه بیش از شش ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق دارد.
زن بعد از طلاق میتواند نصف اموال مرد را بگیرد؟
خیر شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد میباشد.
در صورتیکه مرد با ضرب و جرح صورت زن را کبود کند حق طلاق ایجاد میشود؟
زن میتواند با اثبات سوء رفتار مرد برای طلاق از همسرش اقدام کند.
در صورتیکه زن طلاق بگیرد مهریه را هم میتواند مطالبه کند؟
در صورتیکه زن حق طلاق داشته باشد میتواند مهریه را هم مطالبه کند.
آیا زن میتواند ضمن طلاق جهیزیه خود را هم مسترد کند؟
بله ضمن استناد به سیاهه جهیزیه میتواند جهیزیه خود را مسترد کند.
در طلاق خلع آیا زوج مکلف است آن را قبول کند؟مرد می تواند به زنش بگوید باید بیشتر از مهریه ات به من بدهی تا طلاقت دهم؟
در طلاق خلع زن می بایست مالی را به شوهر خود ببخشد تا طلاق بگیرد. این مال می تواند به میزان یا کمتر یا بیشتر از میزان مهریه زن باشد و این در واقع موضوعی است که مرد می بایست در خصوص آن تصمیم بگیرد یعنی مرد می تواند مالی بیشتر از میزان مهریه را از زوجه مطالبه کند تا با طلاق موافقت نماید.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

راه رفتن صدها کرم روی هم به صورت مار!

لحظه ریزش کوه در چین

هنرنمایی این مرد با قوی ترین عضو بدن اش؛ انگشت سبابه!

ارتباط جالب میان پیچ امین‌الدوله و مقابله با ویروس کرونا

شکاک بودن زندگی مشترک را مسموم می‌کند

خداحافظی سارا و نیکا با پایتخت و تلویزیون ایران؟!

چهره ها/ تبریک نرگس محمدی برای تولد الناز حبیبی

مسعود رایگان؛ شبیه او نداشتیم و همچنان هم نداریم

ماچ آبدار رامبد جوان از احسان علیخانی!

چهره ها/ جشن سوگل طهماسبی برای سالگرد عقدش

دیدار خانم بازیگر با قاتلان و متجاوزان برای درآوردن نقشش!

کامیابی‌نیا پیشنهاد باشگاه پرتغالی‌ را رد کرد!

درگذشت یک کوهنورد هنگام بازگشت از قله دماوند

مخالفت یوونتوس با پیشنهاد نجومی رئال برای جذب دیبالا

مسابقات انتخابی جام جهانی به سال 2021 موکول می‌شود؟

تقابل سرخابی در جام حذفی و نگرانی استقلالی‌ها بابت شیخ

طلسم غیبت دیاباته مقابل پرسپولیس شکسته می‌شود؟

واکنش قربانی به پیشنهاد لیگ آذربایجان

آموزش اصولی عذرخواهی به کودکان

کمی از این صورتی ها در دکوراسیون استفاده کنید

پیشنهادهای جدید روسیه برای حفظ برجام

دفاع تمام قد واعظی از «مدرس خیابانی»

خبر خوش جهانگیری از رفع اختلاف بین 2 وزیر بر سر صندوق دارا دوم

مخالفت کمیسیون اجتماعی با تفکیک وزارت صمت از بازرگانی

جزئیاتی از جلسه اخیر سران قوا درباره فروش نفت

تشکیل ستاد انتخاباتی «جو بایدن» در ایران!

خوزستان و بالاترین آمار تولید تئاتر در سه ماهه نخست سال

محوطه‌سازی حیاط چگونه انجام می‌شود؟

مخالفت یوونتوس با پیشنهاد نجومی رئال

حلالی: استقلال باید از پرسپولیس قهرمان بترسد

گل‌محمدی، دفاع چپ خودش را پیدا کرد

تعریف و تمجید همسر کریم باقری از سیدجلال

نوری: استقلال، پرسپولیس را شکست می‌دهد

انقلاب پیرلو در یوونتوس

علیرضا جهانبخش وقتی بچه بود

امیرآبادی: انگیزه استقلال در بازی با پرسپولیس بیشتر است

شبه جزیره کریمه هنوز گردشگر می‌پذیرد

گریم دیدنی بهرام افشاری در «صحنه‌زنی» / عکس

ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر متهمان اعلام شد

مهم‌ترین علل بروز «کمردرد»

وزیر بهداشت: رویکرد جدیدمان، فشار و جریمه است

تصویر سیستم تکثیر کروناویروس منتشر شد

تاثیر چاقیِ مادران باردار بر رشد مغزی کودک

دغدغه وزارت نفت رفع محرومیت است

گازرسانی به 27 شهرک و ناحیه صنعتی در استان یزد

قدردانی دفتر رئیس‌جمهوری از وزارت نفت برای تولید و توزیع سوخت باکیفیت

4 هکتار از اراضی تصرف شده آزاد شد

پیگرد و بازداشت مظنونان حادثه پارک لاله

طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در فارس اجرا می‌شود

روانشناسی/ مهمترین علائم افسردگی در مردان را بشناسیم